ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

13.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1975
Про відмову Хомі І.В. в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
  (             СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                         2021 року                   № 
 
Про відмову  Хомі І.В. в наданні  дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною   площею  0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області


           

Розглянувши клопотання  Хоми Ірини Василівни  з додатками, встановлено, що у відповідності  до графічного матеріалу поданого заявником   земельна ділянка орієнтовною площею 0,12га , яку заявник  має бажання відвести  для будівництва та обслуговування житлового будинку знаходиться в межах уже сформованої земельної ділянки  з кадастровим номером 4621283300:08:000:0103 площею 3,0879га.  У відповідності до вимог ст. 79-1 Земельного кодексу України  формування  земельної ділянки  за рахунок уже сформованої земельної ділянки здійснюється шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок. Питання щодо надання дозволу на виготовлення проекту відведення частини земельної ділянки за рахунок уже сформованої ділянки  можна розглядати лише після поділу цієї ділянки.  Беручи до уваги вище наведене та  керуючись ст.. ст., 12, 79-1, 118, 122 Земельного кодексу України   , п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1. Відмовити Хомі Ірині Василівні   в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12га.  для будівництва та обслуговування житлового будинку за рахунок земельної ділянки  площею 3,0879га з кадастровим номером 4621283300:08:000:0103 ( 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області, в зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки зазначеної на графічному матеріалі доданому до заяви вимогам Закону ( ст.79-1 Земельного кодексу України, а саме земельна ділянка яку заявник бажає відвести  знаходиться в межах уже сформованої земельної ділянки).
2.Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

 
Міський голова                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ