ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

08.10.2080

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1884
Про відмову Калашник О.О. в наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку площею 0,25га в с. Станиля Дрогобицького району Львівської області


  УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                                ЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 

Від                        2021 року                    №
 
 
    Про відмову Калашник О.О. в наданні
    дозволу на виготовлення     проектів землеустрою
   щодо відведення     земельної  ділянки для
   будівництва та обслуговування    індивідуального
   житлового будинку площею 0,25га в с. Станиля
   Дрогобицького району Львівської області
        
  
Розглянувши заяву Калашник Оксани Олегівни учасника АТО посвідчення МВ № 061184 від 21.02.2018р., генеральний план  с. Станиля Дрогобицького району Львівської області,  керуючись ст.ст.12, 116,118  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада 

 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
 

1. Відмовити  Калашник Оксані Олегівні  в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25га в с. Станиля Дрогобицького району Львівської області  для будівництва та обслуговування житлового будинку в зв’язку  з невідповідністю місця розташування цієї земельної ділянки вимогам законів , прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (рішенням Станильської сільської  ради  запитувану земельну ділянку  передана в приватну власність).
2.  Контроль за виконанням   цього рішення     покласти  на  постійну   комісію  з питань землекористування,  містобудування  та  благоустрою   (голова       комісії      Ю.Наконечний).
 

 
 
 
Міський голова                                                               Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ