ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Максимич С.В.

Статус:

Новий проект

Дата:

08.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1747
Про безоплатну передачу на баланс КП «Трускавецьвода» вартість капітальних вкладень


УКРАЇНА
 
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
 
(______________________  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                            2021  року              №  
 
 
Про безоплатну передачу на баланс
КП «Трускавецьвода» вартість капітальних вкладень
 
 
 
З метою забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення м. Трускавця, у зв’язку із завершенням будівельних робіт на об’єктах водопостачання та водовідведення  в м.Трускавець, керуючись статтями 25, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА
1. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради передати капітальні вкладення комунальному підприємству «Трускавецьвода», для внесоку в статутний капітал по завершених об’єктах будівництва в сумі 10276035,65 грн (десять мільйонів двісті сімдесят шість тисяч тридцять п’ять  грн. 65 коп.), в тому числі ПДВ 1675650 грн. 28 коп. згідно додатку.
2. Керівнику КП «Трускавецьвода» подати на затвердження статут комунального підприємства у новій редакції.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності та майна (А. Стародуб).

 
 
 
 
Міський голова                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
 


 

ДОДАТКИ

1 1747 додаток.pdf Переглянути