ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Лобик О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

08.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1750
Про введення додаткових штатних одиниць в НВК «СЗШ №2-гімназія» м.Трускавець


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(______СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              
від ___ вересня 2021 року               № ____
                                                                                                                                                    
Про введення додаткових штатних
одиниць в НВК «СЗШ №2-гімназія»
 м.Трускавець

Керуючись Законом України   «Про освіту», « Про повну загальну середню освіту», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2012 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів навчальних закладів загальної середньої освіти», з метою належного функціонування та дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя, Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Ввести з 01.10.2021 року додатково 2,5 штатних одиниць прибиральників службових приміщень в НВК «СЗШ №2-гімназія» м.Трускавець
2.Фінансовому управлінню Трускавецької міської ради, при внесенні змін до бюджету на 2021 рік, передбачити кошти на їх утримання.
 3.Контроль за виконанням  рішення покласти на  комісію з гуманітарних питань (освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я,  молодіжної політики), депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування (А.Тріщук).
 

         Міський голова                                 Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ