ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

17.08.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1712
«Про надання дозволу Комунальному підприємству «Трускавецьсвітло» на укладення договору фінансового лізингу на придбання техніки»


УКРАЇНА
 
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
 
(__________________________  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
             від ___________2021 р.№___                                                                               м.Трускавець
 
«Про надання дозволу Комунальному
підприємству «Трускавецьсвітло» на
укладення договору фінансового
лізингу на придбання техніки»
 
Розглянувши пропозицію КП «Трускавецьсвітло», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фінансовий лізинг», «Про публічні закупівлі» міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Трускавецьсвітло» код ЄДРПОУ 44152369 (далі-Підприємство) на проведення з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» процедури закупівлі послуг фінансового лізингу з метою  придбання техніки:
               - Автопідйомник KLUBB K42Р на базі фургону IVECO Daily (або еквівалент).
  1.  Комунальному підприємству «Трускавецьсвітло» код ЄДРПОУ 44152369 провести процедуру закупівлі послуг лізингу з врахуванням наступних умов: загальна сума фінансування – не більше 2215000, 00 грн. (два мільйони  двісті п'ятнадцять  тисяч гривень 00 копійок),;  авансовий платіж – не більше 25 відсотків від суми договору фінансового лізингу; відсоткова ставка – у перший рік фінансування не більше 12,0% річних, надалі змінювана, визначається виходячи з розміру UIRD (на строк 12 місяців) та відповідно до умов договору фінансового лізингу,  але не більше 25% річних, строк лізингу – не більше 60 місяців, погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування вартості техніки, нарахованих процентів і комісій, здійснюється помісячно, розміри лізингових платежів визначаються згідно з умовами договору фінансового лізингу...
  2. Надати дозвіл керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника Комунального підприємства «Трускавецьсвітло» на укладення договору фінансового лізингу з учасником процедури закупівлі, який запропонував найкращі умови на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Підприємством, на умовах, зазначених згідно з пунктом 2 цього рішення.
  3.  Після закінчення строку дії договору фінансового лізингу вчинити усі необхідні дії щодо оформлення документів, які підтверджують право власності Підприємства на Майно.
  4. Дозволити Комунальному підприємству «Трускавецьсвітло»  здійснювати витрати, пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням техніки згідно з умовами договору фінансового лізингу.
  5. Цим Рішенням визначити, що Трускавецька міська рада бере на себе зобов‘язання щодо забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору фінансового лізингу.
  6. Управлінню ЖКГіБ розробити та подати на розгляд Трускавецької міської ради міську (бюджетну) цільову програму для можливості фінансування лізингу
  7. Фінансовому управлінню Трускавецької міської ради забезпечити фінансування Комунальному підприємству «Трускавецьсвітло» на весь строк лізингу, у строки  та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором фінансового лізингу.
  8. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови –  Балицького О.М.
  9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А. Стародуб).

 
Міський голова                                                                        Кульчинський А.Б.