ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

25.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2086
Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,7555 га в с. Орів Дрогобицького району Львівської області Мицько Андрію Ярославовичу


                                      УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівськоїобласті
(_______________  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                              2021 р.              №
 
Про  затвердження проекту з
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання у власність для ведення особистого
селянського господарства площею 0,7555 га в с. Орів
Дрогобицького району Львівської області
Мицько Андрію Ярославовичу
  

             Розглянувши звернення Мицько Андрія Ярославовича, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, рішення Орівської сільської ради №1912 від 09.10.2020 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Мицько А. Я.» керуючись ст. ст. 12, 118, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Затвердити Мицько Андрію Ярославовичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, площею 0,7555 га, кадастровий номер – 4624585200:01:087:0018.
    1. Надати Мицько Андрію Ярославовичу у власність земельну ділянку площею 0,7555 га в с.Орів Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер -4624585200:01:087:0018) для (01.03) ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу.
    2. Земельна ділянка з кадастровим номером 4624585200:01:087:0018 має обмеження - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, площа обмеження – 0,2062 га, термін дії – безстроково.
  1. Мицько Андрію Ярославовичувикористовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.
  2. Мицько А. Я.зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
  3. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньземлекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

Міський голова                                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ