ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

23.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1244
Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Орів Дрогобицького району Васильціву Василю Миколайовичу


УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                             СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від                          2021 р.              № 
 

Про  надання дозволу на виготовлення
 проекту відведення земельної ділянки
для ведення садівництва в с. Орів  Дрогобицького району
Васильціву Василю Миколайовичу
 
Розглянувши клопотання Васильціва Василя Миколайовича,  керуючись ст. ст. 12,118, 122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Дати дозвіл Васильціву Василю Миколайовичу на виготовлення  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Орів Дрогобицького району Львівської області, орієнтовною площею 0,82 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель не наданих у власність та користування.
  2. Васильціву В.М. якому надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою , звернутись в землевпорядну організацію для виготовлення проекту відведення земельної ділянки.
  3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійнук омісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 
 
Міський голова                                                  Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ