ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сегер О.Я.

Статус:

Новий проект

Дата:

23.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1241
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Харчовик» в новій редакції


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                                 СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від ___ ____________2021рік              № ____
 

Про затвердження Статуту
комунального підприємства  «Харчовик»
 в новій редакції
 
 
         Керуючись ст.  57, 78 Господарського кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи звернення комунального підприємства «Харчовик»,  міська рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

1 Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Харчовик» та затвердити статутний капітал комунального підприємства «Харчовик» у розмірі 200000,00 (двісті тисяч гривень 00 копійок).
2. Затвердити Статут комунального підприємства  «Харчовик» в новій редакції згідно Додатку.
3.Уповноважити директора комунального підприємства «Харчовик»  провести державну реєстрацію  Статуту комунального підприємства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та     комунальної власності і майна.

 
 
 
 
Міський голова                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ