ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сегер О.Я.

Статус:

Новий проект

Дата:

17.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1227
Про припинення Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                                         СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від ___ ____________20____ р.              № ____
 
Про припинення  Доброгостівської
сільської бібліотеки Дрогобицького району
Львівської області
 
Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 59 Господарського кодексу України, ст. 104 Цивільного Кодексу України, ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» , з метою ліквідації  Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
  1.  Припинити юридичну особу – Доброгостівську сільську бібліотеку Дрогобицького району Львівської області (код ЄДРПОУ 35483664; місцезнаходження юридичної особи: 82176, Львівська область, Дрогобицький район, с.Доброгостів, вул. 1 Травня,11, шляхом ліквідації .
  2. Утворити та затвердити з припинення  Станильської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області комісію в особі Торську Лесю Степанівну  – інд.код 2705518008.
  3. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяця з дати оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи  - Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області та порядок:
3.1.повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку працівників Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області про ліквідацію;
3.2.провести інвентаризацію майна підприємства;
3.3. провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та зобов’язаннями Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області;
3.4. подати на затвердження сесії міської ради ліквідаційний баланс.
  1.  Голові комісії з припинення провести ліквідаційну процедуру згідно до вимог чинного законодавства України.
  2. Голові комісії з припинення Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області звернутися до державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації припинення Доброгостівської сільської бібліотеки Дрогобицького району Львівської області шляхом ліквідації.
       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.
  
Міський голова                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ