ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2062


                                                                 УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_________________________СЕСІЯ ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________2021 року            № ____

 

Про надання дозволу  Приватному акціонерному товариству
 «Національна енергетична компанія «Укренерго» на розробку
Проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування
площею 0,0199 га під  опорою № 085 в межах
Трускавецької міської об’єднаної територіальної громади
 
Розглянувши звернення Приватного акціонерного товариства  «Національна енергетична компанія «Укренерго», керуючись ст. ст. 12,  118,121, 134, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій»,Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 

  1. Дати дозвіл Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» на розробку Проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування орієнтовною площею 0,0199 га під  опорою № 085 існуючої ПЛ 220 кВ Стрий-Борислав з подальшим наданням земельної ділянки в постійне користування за рахунок земель комунальної власності, які розташовані в адміністративних межах Трускавецької міської об’єднаної територіальної громади (в межах с. Доброгостів).

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» звернутись в ліцензовану землевпорядну організацію для розробки проеку із землеустрою.
3. Контроль за виконанням   цього рішення   покласти на постійну  комісію з питань   землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний) .    

             
 
Міський голова                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ