ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1977


                                                           УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                             СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 

Від                          2021 р.              № 
 
Про  надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі  (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва (ПАЙ)
 в с. Доброгостів  Дрогобицького району Львівської області
Лучник Марії Василівні
 
Розглянувши клопотання Лучник Марії Василівни , Сертифікат на право на земельну частку (пай) РН №593677 від 22.03.2000р., РН № 593731 від 17.12.2009р.,Свідоцтво про право на спадщину за законом № 1455 від 22.10.2009р.,  керуючись ст. ст. 12, 122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Дати дозвіл  Лучник Марії Василівні на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розміром 0,2402 га, 0,2га, 0,0155га, 0,3302га, 0,2га,0,0155га в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області.
  2.  Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва подати на затвердження у встановленому законом порядку.
  3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійнук омісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 
 
Міський голова                                                  Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ