ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1731


УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_________________________СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________2021 р.              № ____
 
Про затвердження проекту відведення
зі зміною цільового призначення земельної
ділянки площею 0,1500 га в м. Трускавці
по вул. Роксолани,19а Гориславець Людмилі Іванівні
 
Розглянувши заяву Гориславець Людмили Іванівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення,  рішення Трускавецької міської ради  про затвердження містобудівної документації «Детальний план території будівництва багатоквартирного житлового будинку в кварталі К-3 (згідно генплану) по вул. Роксоланик19а у м. Трускавці» №764 від 21.10.2014р., керуючись ст.ст. 12, 20 Земельного кодексу України, , п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 

            1.Затвердити  Гориславець Людмилі Іванівні проект відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення  площею 0,1500га (кадостровий номер -4611500000:02:002:0049)по вул. Роксолани,19а в м. Трускавці Львівської області,  для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку .
1.1 Змінити Гориславець Людмилі Іванівні цільове призначення земельної ділянки площею 0,1500га (кадостровий номер -4611500000:01:002:0049) по вул.Роксолани,19а в м. Трускавці Львівської області, з «будівництва та обслуговування пансіонату»  на  «для будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку»  категорія земель – землі житлової та громадської забудови, за рахунок земель що перебувають у власності  Кориславець Л.І
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування,  містобудування    та благоустрою  (    голова  комісії   Ю. Наконечний ).

           
 
 
 
Міський голова                                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ